Ana Sayfa Ekonomi 21 Ekim 2021 1 Görüntüleme

‘Sadece hızlı değil, istihdam yaratan, yeşil ve adil büyüme’

 

Özilhan, TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Toplantısı’nın açılışında yaptığı konuşmada, tüm ülkelerin vakit zaman sıkıntılarla karşılaştığını belirterek, şunları kaydetti:

“Bugün Türkiye’nin geleceğine baktığımda, dünyadaki jeopolitik risklerin, sosyo-kültürel tansiyonların, iklim değişiminin tesirlerinin, bereketsiz ve istikrarsız ekonomik büyümenin mahşerin dört atlısı olarak üzerimize geldiğini görüyorum. Bunların üzerine bir de geleceği şekillendiren teknolojik dönüşümün ekonomik, insani ve toplumsal boyutlarını eklemeliyiz.”

Büyümek ve kişi başı geliri artırmak gerektiğini söyleyen Özilhan şöyle devam etti:

“Büyümek için öncelikle makroekonomik istikrarı sağlamak ve sürdürülebilir büyüme sürecini başlatabilmek gerekiyor. Bu doğrultuda en kıymetli adımlar, piyasa iktisadının kurum ve kurallarını güçlendirmek ve başta Merkez Bankası olmak üzere düzenleyici kurumların bağımsızlığını tartışma dışı bırakacak biçimde tesis etmektir lakin büyüme kadar büyümenin nasıl sağlandığı da değerli. Karşı karşıya olunan tehditler dikkate alındığında, büyümenin yalnızca süratli değil, tıpkı vakitte istihdam yaratan, yeşil ve adil bir büyüme olması gerektiği ortaya çıkıyor.”

‘Birbirine bağlı’

Özilhan, bütün sıkıntıların birbirine bağlandığı bir noktada olunduğuna işaret ederek, “Cari açık ve bütçe açığına maharet açığı, bilgi açığı, liyakatli takım açığı ve yönetişim açığı da ekleniyor. Düşen yalnızca TL’nin kıymeti değil, su rezervlerimiz, birbirimize itimadımız, ihracatımızda yüksek teknolojili eserlerin hissesi, memnunluk ve huzurumuz da geriliyor.

Faiz ve enflasyonun yanı sıra emisyonları, hava, su ve toprak kirliliğini de azaltmak istiyoruz” diye konuştu.

‘30 bin dolar gelire 20 yılda ulaşılabilir’

TÜSİAD İdare Konseyi Lideri Simone Kaslowski, TÜSİAD YİK Toplantısı’nın açılışında yaptığı konuşmada, “Yeni Bir Anlayışla Geleceği İnşa” çalışmasının gelecek için hazırladıkları bir yol haritası olduğunu belirtti.

Bu çalışmanın gelişmiş, saygın, adil ve çevreci bir Türkiye için toplumun tüm kısımlarına yapılan, Türkiye’nin geleceğini bir arada inşa etme daveti olduğunu tabir eden Kaslowski, “Yaklaşık iki yıl yürütülen ağır çalışma kapsamında, Türkiye’nin ve TÜSİAD’ın geçmiş birikimlerinden yararlanıldı. Çalışmanın tamamına gelecegiinsa.org adresinden ulaşabilirsiniz” dedi.

Laikliğin din ve vicdan özgürlüğünün teminatı olduğunu vurgulayan Kaslowski, laiklik unsurunu özümsememiş bir toplumda eşit vatandaşlık kavramının ve şuurunun yerleşmesinin çok sıkıntı olduğunu, vatandaşlık şuurunun olmadığı yerde ise çağdaş ve demokratik bir toplumu kurmanın ve muhafazanın güçleştiğini söyledi.Kaslowski, çağdaş ve demokratik bir toplumun yapı taşlarından birisinin de bayanların her alanda var olması olduğuna işaret etti.

3 alanda ilerleme

Raporun vurguladığı insani gelişme ve yetkinleşme, bilim, teknoloji ve inovasyon, siyasal, ekonomik, toplumsal kurumlar ve kuralları ön plana çıkaracak bir seferberlik içine girilmesi gerektiğini kaydeden Kaslowski, “İnsani gelişim, bilim-teknoloji ve kurumlarda kendimizi OECD ortalamasına çıkarmak için gereken adımları atabilirsek, 20 yıl içinde kişi başı ulusal gelirimizi mevcut düzeyinin 3 katından fazla olan 30 bin dolar düzeyine yükseltebileceğiz” diye konuştu.

Kaslowski, gayelerinin yalnızca zenginlik olmadığını, kelam konusu üç alanda büyük ilerlemeler kaydederek, gelişmiş, saygın, adil ve çevreci bir Türkiye’yi birlikte inşa etmek olacağını lisana getirdi.

Milliyet

hack forum gaziantep escort gaziantep escort