Ana Sayfa Genel, Güncel Hayat 16 Nisan 2021 2 Görüntüleme

Sağlık çalışanlarıyla ilgili yeni karar! İstifa ve izinlere sınırlama getirildi

Sıhhat Bakanlığı İdare Hizmetleri Genel Müdürlüğünün “COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler” bahisli resmi yazısı, Sıhhat Bakanı Fahrettin Koca imzasıyla 81 ilin sıhhat müdürlüklerine, Türkiye İlaç ve Tıbbi Aygıt Kurumuna, Türkiye Hudut ve Kıyılar Sıhhat Genel Müdürlüğüne gönderildi.

Buna nazaran, çalıştırılma biçimine bakılmaksızın, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında çalışan işçiye yönelik olarak uygulanacak esnek çalışma tekniği ile ilgili yordam ve temeller, Bakanlık merkez teşkilatında ünite amirlerince, Bakanlığın ilgili ve bağlı kuruluşlarında kuruluşun en üst amirince, vilayetlerde il sıhhat müdürü, ilçelerde vilayet sıhhat müdürleri ile istişare etmek suretiyle ilçe sıhhat müdürü/toplum sıhhat merkezi lideri, sıhhat tesislerinde ise başhekimliklerce belirlenebilecek.

Kovid-19 hastalığı için yalnızca risk kümesindeki kanser hastaları ve organ nakli olanların durumları, Bakanlık merkez teşkilatında ünite amirlerince, Bakanlığın ilgili ve bağlı kuruluşlarında, kuruluşun en üst amirince, vilayetlerde il sıhhat müdürü, ilçelerde vilayet sıhhat müdürleri ile istişare etmek suretiyle ilçe sıhhat müdürü/toplum sıhhat merkezi lideri, sıhhat tesislerinde ise başhekimliklerce kıymetlendirilerek idari müsaadeli sayılıp sayılmayacaklarına karar verilecek.

Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında misyon yapan gebe çalışana, hamileliğinin 24’üncü haftasından 32’nci haftasına kadar olan müddet içerisinde idari müsaade verilecek.

İDARİ MÜSAADE

Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında çalışıp engelli olduğunu belgeleyen işçiye statülerine bakılmaksızın idari müsaade verilecek.

Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında çalışıp süt müsaadesi kullanmakta olan işçi idari müsaadeli kapsamında değerlendirilmeyecek olup ilgili mevzuatında belirtilen metot ve asıllar çerçevesinde süt müsaadesi hakkını kullanmaya devam edecek.

Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında çalışan ve 10 yaş ve altı çocuğu olan bayan çalışanlar idari müsaadeli kapsamında değerlendirilmeyecek.

İSTİFA TALEPLERİ KABUL EDİLMEYECEK

Çalışanın her ne sebeple olursa olsun vazifesinden çekilme (istifa) talepleri kabul edilmeyecek.

Kamu sıhhat hizmetinde gereksinim duyulan durumlarda Bakanlık tarafından zarurî olarak vilayetler ortası süreksiz görevlendirilen (resen) işçinin derhal ayrılışının yapılarak görevlendirildiği yere gitmesi sağlanacak.

Çalışma saatlerine ait olarak mevcut uygulamalara devam edilecek, merkez ve taşra teşkilatlarında sıhhat hizmetinin sunulduğu yerlerde çalışma saatleri konusunda mevcut uygulamanın dışında rastgele bir değişiklik yapılmayacak.

Sıhhat hizmetinin sunumunda artan acil bir muhtaçlık olması halinde, idari müsaadeli sayılan çalışanın mezkur müsaadelerinin sonlandırılıp vazifelerine dönmelerinin sağlanmasına ait olarak kurum amirleri yetkili olacak. Bu kapsamdaki çalışanlar, amirlerinin müsaadesi dışında misyon mahallinden ayrılmayacak ve hizmetine muhtaçlık duyulanlar misyonlarına dönecek.

Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında çalışan bütün çalışanın bu süreçte maske kullanması, çalışma yerleri, yemekhane, servisler ve toplumsal alanlarda gerekli aralığın ayarlanması, bu mahaller ile kamuda kullanılan araçlarda dezenfekte sürecinin yapılması konusunda kurum amirlerince gerekli önlemler alınacak.

İdari müsaadeli sayılanlar fiilen vazifeye gelmedikleri mühlet zarfında idari müsaadeli ve istihdamlarına temel vazifelerini fiilen yerine getirmiş sayılacak. Kelam konusu çalışanların mali ve toplumsal hak ve yardımları ile öteki özlük hakları gizli olup, hizmetin yürütülmesi açısından sorumlulukları misyon yerinde çalışanlar ile eşit olacak.

Milliyet

hack forum gaziantep escort gaziantep escort